Lofrede (extract) van Gerhard Schröder

Lofrede (extract)

Laudator Gerhard Schröder over de prijswinnaar:

„De nauwe betrekkingen van Bill Clinton met Europa gaan terug tot in zijn studententijd in Oxford. Hij staat in de traditie van de Amerikaanse presidenten, die zich met hun hele kracht voor een vrij, een democratisch en een ongedeeld Europa als partner van de USA hebben ingezet. […] Met het einde van de Koude Oorlog en van de communistische bedreiging van West-Europa waren wezenlijke redenen voor de aanwezigheid van de USA in Europa weggevallen. In deze situatie hebben de Europeanen in Bill Clinton een partner gevonden, die zich niet van Europa afwendde, maar die ervan overtuigd is, dat het transatlantische partnerschap pas nu, in een wereld die niet meer gekenmerkt wordt door de confrontatie van grootmachten, haar eigenlijke werkingsmogelijkheden vindt.”

Foto William Jefferson (Bill) Clinton

William Jefferson (Bill) Clinton