Lofrede (extract) van Johannes Rau

Lofrede (extract)

Laudator Johannes Rau over de prijswinnaar:

„Nog is open, of de conventie erin slaagt, dat te presteren, wat in de motivatie van de prijsverlening door deze wordt gehoopt. De bedoeling is, dat zij, zo heet het daar, meer dan vijftig jaar na de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal de Gemeenschap door een Grondwet de innerlijke vorm geeft, die het haar mogelijk maakt, ook als politieke unie een leidende rol in de wereld te spelen. […] Giscard d’Estaing behoort tot de weinige politici in Europa, die in bijna alle Europese organen ervaring konden opdoen: in de Raad van Europa, in de Regiocommissie van de EG en in het Europees Parlement. Toen het erom ging, om een president te vinden voor de even moeilijke als pretentieuze opgave, om het voorzitterschap van de Europese Conventie op zich te nemen, was het dan ook geen verrassing, dat velen de naam Valéry Giscard d’Estaing noemden.”

Foto Valéry Giscard d´Estaing

Valéry Giscard d´Estaing