Toespraak (extract) van Koning Juan Carlos I. van Spanje

Toespraak (extract) van Koning Juan Carlos I. van Spanje

„Spanje, een in Europa verankerde natie, is niet slechts Europees, het is Trans-Europees en vanuit zijn ontstaan als moderne natie geconcipieerd: het is een hispanische natie, één van de leden - zij het dan het oudste, het meest oorspronkelijke - van een gemeenschap van onafhankelijke hispanische naties. Wordt daarom zijn Europese karakter verminderd? Integendeel, het wordt versterkt; want Europa is Trans-Europees, was altijd al zo geaard, om boven zich uit te stijgen, op andere volken uit te stralen en zich voor hen te ontsluiten. Een in zichzelf opgesloten, egoïstisch, op anderen neerkijkend Europa zou met zekerheid weinig Europees zijn. Doordat het zijn hispanisch karakter trouw blijft en het contact met de Spaans sprekende volkeren aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan constant in stand houdt, […] vermindert Spanje zijn Europese aard niet, maar bevestigt en verwezenlijkt hem op een creatieve wijze.”

Foto Koning Juan Carlos I. van Spanje

Koning Juan Carlos I. van Spanje