Toespraak (extract) van Gro Harlem Brundtland

Toespraak (extract) van Gro Harlem Brundtland

„We staan voor een mogelijkerwijs volledig nieuw tijdperk in de Europese geschiedenis. Vier oerdegelijke democratieën staan aan de poort naar de Europese Unie. Nog verdere uitbreiding naar het Oosten zou het resultaat zijn van een democratische kwantumsprong in Europa en heeft tegelijkertijd een gunstige uitwerking daarop. De Europese Unie staat op het punt, om juist die totaal-Europese samenwerking te worden, waarvan velen hebben gedroomd. […] Er zijn maar weinig Noorse woorden in het gemeenschappelijk Europees vocabulaire. Eén daarvan is ‚ombudsman’. Ik ben van mening, dat het volgende van deze door Europa over te nemen woorden het woord ‚trygghet’ zou moeten zijn. ‚Trygghet’ - oftewel ‚vertrouwen/optimisme’ - bevat de voorstelling van ‚veiligheid’ en ‚vertrouwen/optimisme’ in de toekomst en vormt een garantie tegen willekeur en discriminatie. […] Lidmaatschap van de Unie is geen doel op zich, maar een middel, ‚trygghet’ voor ons zelf, om onze arbeidsplaatsen, onze omgeving en de ons opvolgende generaties iets reëler te laten worden.”

Foto Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland