Toespraak (extract) van Don Salvador de Madariaga

Toespraak (extract) van Don Salvador de Madariaga

„De wereld dient het voortbestaan van Europa als belangrijk te ervaren - dat is een dwingende vereiste. Daarom moet ons geloof zijn basis vinden in iets, wat verder reikt dan de markt- en zelfs verder dan de verdedigingsgemeenschap. […] Ook is het raadzaam, dat we onze Europese vlag opnieuw vormgeven. De huidige - een uit twaalf sterren bestaande cirkel - heeft geen eigenlijke betekenis. […] Ik stel voor, dat we de blauwe achtergrond en de gouden sterren behouden; maar dan zouden deze laatste wel op die plaats dienen te worden ingetekend, waar zich op de landkaart de Europese hoofdsteden bevinden, zonder echter de geografische contouren weer te geven: zodat de sterren tot de symbolische vertegenwoordigers van de naties zouden worden, waarvan de grenzen zijn verdwenen. Deze vlag zou een betekenis hebben. Ze zou een constellatie met haar eigen, bijzonder, karakter zijn. Nieuwe sterren zouden dan telkens bij toetreding van nieuwe leden tot de bond erbij komen. En zo, met elke stap voorwaarts, in de richting van ons doel, zouden we zien, hoe op de vlag van Europa een nieuwe ster in haar blauwe firmament gaat stralen.”

Foto Don Salvador de Madariaga

Don Salvador de Madariaga