Biografie

Karelsprijswinnaar 2002 De Euro

Vertegenwoordigt door Wim Duisenberg, president van de ECB

 

Biografie

  • Gedragen door de Europese centrale bank: Plaatsvervangend nam de president van de ECB, Wim Duisenberg, de Karelsprijs in ontvangst. Met de EURO werd een maatregel gewaardeerd, die als geen andere integratiestap tevoren de identificatie met Europa bevordert en daarmee een beslissende, epoquemakende bijdrage levert voor het samengroeien van de volkerenfamilie.