Biografie

Karelsprijswinnaar 1998 Bronislaw Geremek

Biografie

  • Geboren op 6 maart 1932 in Warschau.
  • Studie van geschiedenis aan de universiteit van Warschau en in Parijs (tot 1954), in 1960 promotie tot dr. fil. Daarna wetenschappelijke loopbaan in het Historisch Instituut van de Poolse Academie der Wetenschappen, waar hij tijdelijk ook de researchafdeling leidde. Hij habiliteerde zich in 1972 en ontving later een leerstoel (1989). In het begin van de jaren 90 bekleedde hij de Europa leerstoel aan het Collège de France in Parijs. Hij publiceerde meerdere werken, o. a. over de middeleeuwse Poolse en Europese geschiedenis.
  • Sinds 1976 werkte hij in dissidentenkringen, hoorde vanaf 1980 bij de adviseurkring van Lech Wa??sa, de leider van de onafhankelijke vakbond Solidarno??, en ontwikkelde zich tot één van de leidinggevende oppositionele voorvechters van de burgerrechten. In het begin van de jaren 80 werd hij meermaals gearresteerd.
  • Bij de verkiezingen in 1989 werd hij voor de Solidarno?? in het parlement verkozen, waar hij zich als voorzitter van de commissie voor buitenlandse politiek en constitutionele kwesties voor de westoriëntering en de toetreding van Polen tot de Europese Unie inzette. Later werd hij lid van de burgerlijk reformatorische vrijheidsunie (UW) en kwam bij de parlementsverkiezingen in 1997 opnieuw in het parlement. In oktober 1997 werd hij Poolse minister van Buitenlandse Zaken (tot 2000). Na de toetreding tot de EU van Polen werd hij in 2004 lid van het Europees Parlement.
  • Gestorven op 13 juli 2008.
Foto Bronislaw Geremek

Bronislaw Geremek