Toespraak (extract) van António Guterres

Toespraak (extract) van António Guterres

[…] “Als secretaris-generaal van de Verenigde Naties heb ik de behoefte aan een sterk en verenigd Europa nog nooit zo duidelijk gevoeld als nu, en dat is mijn belangrijkste boodschap aan u. Als we een nieuwe Koude Oorlog willen voorkomen, als we de confrontatie van twee blokken - vermoedelijk in een iets andere samenstelling dan in het verleden - willen voorkomen, als we een echte multilaterale orde willen opbouwen, is het van essentieel belang dat we een verenigd en sterk Europa hebben als hoeksteen van een multilaterale orde gebaseerd op de rechtsstaat. De Europese Unie is een uniek experiment op het gebied van gedeelde soevereiniteit. Als lid van de Europese Raad heb ik altijd het gevoel gehad dat de grootste troef van de Europese Raad het vermogen om compromissen te sluiten in tijden van toenemende onderlinge verbondenheid was. Het primaat van het Europees recht - zoals ontwikkeld door het Europees Hof van Justitie - benadrukt de Europese Unie in het mondiale regelgevingssysteem. Als zodanig is het een bolwerk tegen de onverschilligheid voor het internationaal recht, die giftig is voor het multilateralisme.” […]