Ontwikkeling

Ontwikkeling

Kurt Pfeiffer, de initiator van de Karelsprijs, is op 30 januari 1987 overleden. Zijn laatste voorstel voor de uitreiking van de prijs betrof de voormalige minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Henry A. Kissinger. Over deze nominatie ontstonden heftige discussies waardoor twee door de stadsraad afgevaardigde leden de directie verlieten. Dit gaf aanleiding tot een scherpe woordenwisseling over het doel van de Karelsprijs. Om het karakter als burgerprijs sterker te benadrukken werd de prijs daarom in het vervolg „Internationale Karelsprijs Aken“ genoemd.

De conflicten die begonnen in1987, met name de snel daarop volgende omwenteling in Oost-Europa, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de hereniging van Duitsland leidden tot actualisering en verdere ontwikkeling van de Karelsprijs, die zowel in de keuze van prijswinnaars als in de doelstelling van de Karelsprijs zichtbaar zijn geworden. Duidelijk zichtbaar werd de verbreding van de oorspronkelijk op West-Europa gerichte blik van de oprichters door de toekenning van de prijs aan de minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije, Gyula Horn, enkele maanden nadat hij samen met zijn Oostenrijkse collega Alois Mock de prikkeldraadversperring tussen de beide landen doorgeknipt had.

In een gemeenschappelijke verklaring verbreedden de stad Aken en het bestuur van de Karelsprijs in 1990 de oprichtingsproclamatie uit 1949. Hierin formuleerden zij een verder ontwikkeld inzicht in de Europese politiek dat naast de „samenkomst van Europese volken” ook het „gelijkmaken van de tegenstellingen tussen noord en zuid” en de „bescherming van de natuurlijke bestaansvoorwaarden” behelst.

Sinds 1991 is de uitreiking onderdeel van een cultureel programma dat wordt afgesloten met een groot feest op de tussen het stadhuis en de dom gelegen Katschhof. Samen met de burgemeester en de directie van de Karelsprijs neemt de prijswinnaar aan dit feest deel. De uitreiking eindigt met een korte toespraak voor de inwoners van Aken.

European Charlemagne Youth Prize