Biografie

Karelsprijswinnaar 1977 Walter Scheel

Biografie

  • Geboren op 8 juli 1919 in Solingen.
  • Vorming tot bankemployé; van 1939 - 1945 krijgsdienst.
  • Van 1945 - 1953 werk als ondernemingsleider bij meerdere ondernemingen, daarna was hij zelfstandig economisch adviseur.
  • Van 1950 - 1953 hoorde hij als afgevaardigde van de FDP bij het parlement van Noordrijn-Westfalen. Van 1953 tot 1974 was hij lid van de Duitse Bondsdag, waarvan hij van 1967 - 1969 waarnemend president was; bovendien was hij van 1955 - 1957 lid van de Gemeenschappelijke Raad van de EGKS en van 1958 - 1961 lid van het Europees Parlement.
  • In 1961 nam hij het ambt over van minister voor Economische Samenwerking, dat hij tot in 1966 uitoefende. In 1968 werd hij verkozen tot partijvoorzitter van de FDP; van 1969 tot 1974 bekleedde hij het ambt van minister van Buitenlandse Zaken en waarnemend kanselier. Daarna werd hij voor 5 jaar tot bondspresident verkozen (tot 1979). Tijdens zijn jarenlange politieke bezigheden heeft hij zich geëngageerd ingezet voor de consolidatie van het Europese integratieproces.
  • Gestorven op 24 augustus 2016.