Academy

Charlemagne Prize Academy

In het kader van de in 2019 opgerichte Charlemagne Prize Academy ondersteunt de Stichting Internationale Karelsprijs van Aken creatieve onderzoeksprojecten over toekomstige Europese onderwerpen.

Elk jaar ontvangen vijf uitmuntende afgestudeerden, jonge professionals of medewerkers van wetenschappelijke of politieke instellingen financiële steun van 25.000 euro om te werken aan relevante onderzoeksvragen in het kader van een fellowshipprogramma van ongeveer een jaar. Ze zijn in concrete uitwisseling met Europese partnerorganisaties en een wetenschappelijke mentor, die de individuele vooruitgang en resultaten begeleiden.

Aan het einde van elk onderzoeksjaar worden de resultaten en open vragen besproken met Europese actoren en beleidsmakers tijdens een Charlemagne Prize Academy Summit. Dit is bedoeld om een platform te genereren dat interdisciplinaire en intergenerationele uitwisseling over belangrijke ontwikkelingen in Europa, alsook innovatieve benaderingen en creatieve ideeën bevordert.

De aanvraagfase voor het fellowshipprogramma is jaarlijks van augustus tot september. De selectie van de kerkgenoten vindt plaats op basis van de onderzoeksprojecten die worden ingediend door een raad van toezicht met vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur. De Fellowship begint in november en eindigt met de publicatie van een gezamenlijke publicatie van de Stichting.

Voortbouwend op het netwerk van de Karelsprijs en de Karelsprijs voor jongeren, dat gebaseerd is op de bevordering van uitstekende prestaties op het gebied van Europees begrip, heeft de Charlemagne Prize Academy zich ten doel gesteld om nieuwe ideeën en gedachten over toekomstige vragen over Europa te combineren met de huidige benadering van de huidige aanpak van de mondiale beleidsmakers.

Meer informatie over de Charlemagne Prize Academy is te vinden op de desbetreffende projectwebsite:

 

European Charlemagne Youth Prize