Toespraak (extract) van Walter Scheel

Toespraak (extract) van Walter Scheel

„Europa, dat is nu eenmaal meer dan een Gemeenschappelijke Markt, meer dan een douane-unie, hoe belangrijk die ook is. Alleen dit Idee Europa opent voor ons de wijde geestelijke en politieke horizon, die wij nodig hebben om niet in de engte van een zuiver economisch denken langzaam maar zeker onder te gaan. Wij zullen de Europese Gemeenschap slechts kunnen behouden, we zullen ze slechts dan kunnen uitbreiden, als wij de politieke idee Europa, de gedachte van de politieke vereniging van Europa nieuw leven inblazen. […] Ik ben er vast van overtuigd, dat wij uniforme levensomstandigheden in Europa slechts dan kunnen bereiken, als we van tevoren bij elkaar komen en een Europese Unie in de volledige zin van het woord vormen.”