Lofrede (extract) van François Mitterrand

Lofrede (extract)

Laudator François Mitterrand over de prijswinnaar:

„Ook al heeft de ‚macht van de machtelozen’ - dit begrip is van u afkomstig - u op één van de belangrijkste ogenblikken van de geschiedenis van dit land in de hoogste verantwoordelijkheid voor Tsjecho-Slowakije geheven, toch kan niemand de schrijver en filosoof in u vergeten. […] Als initiatiefnemer en getuige van een revolte tegen onderdrukking, angst en leugens, die voor Europa van beslissende betekenis was, hebt u de moraal als leidraad gekozen, als leidraad in de politiek, de wetenschap en de economie.”