Toespraak (extract) van Václav Havel

Toespraak (extract) van Václav Havel

„Zesendertig jaar geleden zei op deze zelfde plaats Winston Churchill, toen hij de Karelsprijs in ontvangst nam: ‚Tsjecho-Slowakije zal de vrijheid heroveren en Duitsland zal herenigd zijn.’ Ik ben de eerste prijswinner, die het geluk heeft, hier te kunnen uitroepen ‚Winston Churchill, Tsjecho-Slowakije is vrij en Duitsland is verenigd!’ […] Door ons heden voor het zogeheten Westen uit te spreken, verklaren wij daarmee vooral en hoofdzakelijk, dat we voor een bepaalde civilisatie, voor een bepaalde politieke cultuur, voor bepaalde geestelijke waarden en universele principes zijn. […] Daarbij gaat het niet om een civilisatie, cultuur en om waarden, die ons - na de ineenstorting van het communistisch systeem - plotseling bevallen, maar om een civilisatie, cultuur en om waarden, die wij als de onze beschouwen, omdat wij gedurende vele eeuwen aan het creëren ervan hebben deelgenomen.”