Biografie

Karelsprijswinnaar 1991 Václav Havel

Biografie

  • Geboren op 5 oktober 1936 in Praag.
  • Van 1954 - 1957 studie van verkeerswetenschappen aan de technische hogeschool van Praag, mocht de studie echter om politieke redenen niet beëindigen. Daarna diverse functies aan theaters in Praag, het laatst als dramaturg. Vanaf 1960 huisauteur van het theater „am Geländer” in Praag, waar zijn eerste drie stukken (1963, 1965, 1968) voor het eerst werden opgevoerd. Na het einde van de „Prager Frühling” (1968) kreeg hij - hij was meest prominente regimecriticus - opvoerings- en publicatieverbod.
  • In 1977 was hij medeoprichter en woordvoerder van de burgerrechtgroep Charta 77, die rechten van de mens en burgerlijke vrijheden in de CSSR vorderde. De voorvechter van burgerrechten werd meermaals gearresteerd en stond tijdelijk onder huisarrest.
  • In 1989 organiseerde hij als voorzitter van het nieuw opgerichte burgerforum de massaprotesten van de oppositie. Als symboolfiguur van de geweldloze weerstand had hij een beslissend aandeel aan de politieke ommekeer in de CSSR. In december 1989 werd hij eenstemmig tot de eerste democratisch verkozen staatspresident van de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek benoemd door het parlement. Na de annulering van de federatie (1992) trad hij af. In 1993 werd hij staatspresident van de Tsjechische Republiek (tot 2003).
  • Gestorven op 18 december 2011.