Toespraak (extract) van Richard Nikolaus graaf Coudenhove-Kalergi

Toespraak (extract) van Richard Nikolaus graaf Coudenhove-Kalergi

„De ‚Union Charlemagne’ dient […] niet alleen een economische unie te zijn, maar een bond van zes staten: Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg. Het gaat hier dus om niets minder dan het omvormen van het Karolingische Rijk op basis van democratische, federale en sociale principes. […] Hiermee appelleer ik aan allen die van goede wil zijn, een beweging in het leven te roepen voor een complete verzoening tussen Frankrijk en Duitsland door een vernieuwing van het Rijk van Karel de Grote als een bond van vrije volkeren. Deze Charlemagne-beweging dient vandaag te beginnen vanuit Aken, in de geest van deze Duits-Franse Keizer zodat we Europa kunnen omvormen van een slachtveld van herhaalde wereldoorlogen tot een vreedzaam en bloeiend wereldrijk van vrije mensen!”

Foto Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi

Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi