Biografie

Karelsprijswinnaar 1950 Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi

Biografie

  • Geboren op 16 november 1894 in Tokio.
  • Studie van geschiedenis en filosofie aan de universiteit van Wenen, in 1916 promotie tot dr. fil. werk als vrije schrijver.
  • Publiceerde in 1923 de politieke tekst Paneuropa; nog in hetzelfde jaar richtte hij de Paneuropa Beweging op. Van 1924 tot 1938 publiceerde hij het tijdschrift Paneuropa, waarin hij zich inzette voor de oprichting van een Europese statenbond.
  • Tijdens de oorlog vertoefde hij in Preßburg, Bern en vanaf 1940 in New York, waar hij als professor geschiedenis doceerde en een wetenschappelijk onderzoekscollege voor een Europese naoorlogse federatie in het leven riep. In 1946 verhuisde hij naar Zwitserland.
  • In 1947 werd hij secretaris-generaal van de door hem opgerichte Europese Parlementaire Unie.
  • Gestorven op 27 juli 1972.
Foto Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi

Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi