Toespraak (extract) van Konstantin Karamanlis

Toespraak (extract) van Konstantin Karamanlis

„Het Verenigde Europa zal een democratisch georganiseerde 'staat' zijn. En zoals het doel van elke ware democratie de ontplooiing van de deugden van de burgers is, zo zal het behoud en de ontplooiing van de nationale karakterkenmerken van elk volk één van de immanente doelstellingen van de gemeenschap zijn. De vrees van de sceptici is klaarblijkelijk tot een verwarring te herleiden. Verleid door de oppervlakkige verschillen, zien ze de diepere uniformiteit niet meer. […] Met andere woorden, ze vergeten de Europese civilisatie, die uit de synthese van de Griekse, de Romeinse en de christelijke geest bestaat. Een synthese, waartoe de Griekse geest de idee van de vrijheid, de waarheid en de schoonheid heeft bijgedragen, de Romeinse geest de idee van de staat en van het recht en het christendom het geloof en de liefde.”

Foto Konstantin Karamanlis

Konstantin Karamanlis