Biografie

Karelsprijswinnaar 1978 Konstantin Karamanlis

Biografie

  • Geboren op 8 maart 1907 in Proti (toen nog Turks Oost-Macedonië).
  • Studie van rechtswetenschappen aan de universiteit in Athene; na de beëindiging van zijn studies (1932) werk als advocaat in Athene.
  • Van 1935 - 1936 en 1946 - 1950 hoorde hij als afgevaardigde van de Volkspartij bij het Griekse parlement. Vanaf 1946 bekleedde hij verschillende ministerfuncties (in 1946 minister van Arbeid; in 1947 minister van Transport; in 1948 eerst minister van Verkeer en later ook nog minister van Welvaart en Sociale Zaken; in 1950 gedurende 2 maanden minister van Landsverdediging; van 1952 - 1954 minister van Openbare Werken en daarna minister van Verkeer).
  • Van 1955 tot 1963 was hij - nadat hij zich in 1951 bij de conservatieve groeperingbeweging had aangesloten - Griekse premier; na zijn aftreding ging hij naar Parijs in ballingschap, van waaruit hij het sinds de militaire coup regerende militair regime bestreed.
  • In 1974 keerde hij terug naar Athene, richtte de conservatieve groeperingpartij „Nieuwe Democratie” op, werd daarvan de leider en premier van een civiele regering. Hij droeg beslissend bij tot de democratisering van Griekenland en zette zich met groot persoonlijk engagement - tegen binnenlandse politieke weerstanden - in voor de toetreding van Griekenland tot de Europese Gemeenschap, die in 1981 tot stand kwam. Van 1980 - 1985 en van 1990 - 1995 was hij Griekse staatspresident.
  • Gestorven op 23 april 1998.
Foto Konstantin Karamanlis

Konstantin Karamanlis