Toespraak (extract) van Karl Carstens

Toespraak (extract) van Karl Carstens

„Zonder de grote verscheidenheid op regionaal en cultureel gebied en van de verschillende talen van onze Europese volkeren op te geven, komt voor onze ogen gaandeweg een Europese maatschappij tot ontwikkeling. Het is een proces, dat niet alleen het verstand, maar ook het hart van onze Europese medeburgers in zijn greep heeft. Het kan niet meer worden teruggedraaid. […] Wij willen meer dan een Europa, waarin samenwerking maar moeizaam via bureaucratische processen en formuleringscompromissen tot stand komt. Wij willen een Europa, dat de mensen kan enthousiasmeren door de immanente idee van de vrijheid, de broederlijkheid, de gerechtigheid en de vrede, door zijn economische prestatievermogen, door zijn wetenschap, zijn literatuur en zijn kunst.”