Biografie

Karelsprijswinnaar 1984 Karl Carstens

Biografie

  • Geboren op 14 december 1914 in Bremen.
  • Studie van rechtswetenschappen en politieke wetenschappen aan de universiteiten van Frankfurt, München, Königsberg en Hamburg, 1937 promotie tot dr. jur.
  • Na de krijgsdienst (1939 - 1945) vestigde hij zich als advocaat Bremen. Van 1949 - 1954 was hij gemachtigde van Bremen bij de bondsregering in Bonn. In 1952 habiliteerde hij zich aan de universiteit van Keulen; waar hij in 1960 leider van het Instituut voor Recht van de Europese Gemeenschappen werd.
  • Van 1954 - 1955 vertegenwoordigde hij de Bondsrepubliek Duitsland als vaste afgevaardigde bij de Europaraad. Daarna was hij in het ministerie van Buitenlandse Zaken o. a. verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de onderhandelingen over de Verdragen van Rome. In 1960 werd hij eerst staatssecretaris in het ministerie van Buitenlandse Zaken (1960 - 1966), dan in het ministerie van Landsverdediging (1967) en later in de bondskanselarij (1968 - 1969). Van 1970 - 1972 leidde hij het researchinstituut van de Duitse Sociëteit voor Buitenlandse Politiek.
  • In 1972 werd hij als afgevaardigde van de CDU in de Bondsdag verkozen; in 1973 werd hij voorzitter van de CDU/CSU fractie. Van 1976 - 1979 was hij president van de Bondsdag.
  • Van 1979 tot 1984 bekleedde hij het ambt van bondspresident.
  • Gestorven op 30 mei 1992.