Toespraak (extract) van Jean Monnet

Toespraak (extract) van Jean Monnet

„De Europese Markt voor Kolen en Staal, waarvan de winsten nu gemeenschappelijk zijn, is het echte begin van Europa. […] Om de gerealiseerde vorderingen voor de toekomst veilig te stellen, moeten een Europees parlement en een supranationale, politieke overheid opgericht worden. Voor de volkeren is nu het moment aangebroken om de leiding van deze aangevatte taak op zich te nemen door zelf via algemene verkiezingen de vertegenwoordigers voor de leiding in Europese aangelegenheden te kiezen. […] De gemeenschap die we momenteel aan het opbouwen zijn, zorgt er in de wederzijdse betrekkingen voor dat het ene volk het andere niet kan overheersen. In deze gemeenschap worden de Europese volkeren verenigd en hun productieve krachten gebundeld door de realisatie van gemeenschappelijke organen en voorschriften, die individuele, soevereine staten met elkaar verbinden. Omdat onze gemeenschap geen werktuig is van de wil tot macht, maar ons enige toevluchtsoord is voor de verbetering van het lot van mensen, staat ze open voor iedereen die zich hierbij wil en kan aansluiten en zich aan de afgesproken regels wil houden.”