Toespraak (extract) van Burgemeester Albert Maas

Toespraak (extract) van Burgemeester Albert Maas

„U heeft, Mijnheer de Voorzitter, heel veel bijgedragen aan de tot nog toe bereikte successen van de Europese beweging. […] Niet alleen bent u de geestelijke vader van het Schumanplan, u bent ook de praktische uitvoerder van dit plan. U heeft aan de ‚stalen wieg’ van Europa gestaan […] Maar u wilt meer. U beschouwt het Schumanplan slechts als een eerste stap naar een veel hoger na te streven doel. Uit deze Europese economische gemeenschap dient langzaamaan een politieke eenheid te ontstaan.”