Lofrede (extract) van Mário Soares

Lofrede (extract)

Laudatio Mário Soares over de prijswinnaar:

„In minder dan één jaar werd ‚1992’ tot een mythe en de creatie van een economische ruimte zonder grenzen tussen de Twaalf werd een vast bestanddeel, om aan de tegenstrijdigheden van deze niet-gemeenschappelijke markt een einde te maken, want dat was de gemeenschap zo lang geweest, ondanks de geest en de letter van de oprichtingsverdragen. […] Delors en zijn team verwierpen de grote illusie, alleen maar een markt voor te dragen. Ze houden zich ermee bezig, om niet alleen consumenten, maar staatsburgers aan te treffen. […] En door deze geest werd de beslissende stap geleid, belichaamd in de Europese Eenheidsakte, de eerste grote hervorming van de Romeinse Verdragen en wezenlijke basis voor de passende politiek […], die leidde tot de ondertekening van de verdragen van Maastricht en die de droom van de Europese Eenheid, die tot voor kort nog onmogelijk scheen, naderbij liet komen.”

Foto Jacques Delors

Jacques Delors