Biografie

Karelsprijswinnaar 1992 Jacques Delors

Biografie

  • Geboren op 20 juli 1925 in Parijs.
  • Studie van rechts- en economische wetenschappen in Parijs. Daarna werkzaamheden in openbare dienst; als laatste was hij waarnemend directeur van de Banque de France (tot 1962). Daarna werd hij afdelingsleider in het Commissariat-Général voor Economische Planning (1962 - 1969). In 1973 ontving hij een leerstoel voor bedrijfseconomie aan de universiteit van Parijs; gelijktijdig was hij tot 1979 lid van de algemene raad van de Banque de France.
  • In 1979 werd hij voor de socialisten afgevaardigde van het Europees Parlement, waar hij de commissie voor monetaire en economische kwesties leidde. In 1981 nam hij het ambt over van de Franse minister van Economie en Financiën en vanaf 1983 ook dat van burgemeester van Clichy.
  • Van 1985 - 1995 was hij president van de Europese Commissie in Brussel. In deze tijd heeft hij de gemeenschap nieuwe politieke doelen gegeven en het Europese integratieproces een nieuw dynamisme verleend. Zijn naam is nauw verbonden met belangrijke Europese hervormingsprojecten, zoals dit van de gemeenzame binnenmarkt en het Verdrag van Maastricht over de Europese Unie (werd in 1993 van kracht o. a. met planning voor de invoer van een gemeenschappelijke valuta). In zijn ambtsperiode werd de gemeenschap met vijf lidstaten uitgebreid.
Foto Jacques Delors

Jacques Delors