Toespraak (extract) van Jean Groothertog van Luxemburg

Toespraak (extract) van Jean Groothertog van Luxemburg

„De fantastisch snelle vooruitgang in wetenschap en technologie in het algemeen en in het bijzonder op de gebieden van de moderne communicatiemiddelen heeft met zich meegebracht, dat Europa ondanks zijn aanmerkelijk economisch potentieel, zijn rijkdom en zijn hoogwaardige cultuur en zijn voortgeschreden civilisatie tot dat schiereiland geworden is, waarover Paul Valéry heeft gesproken. Met andere woorden: Europa houdt een gedeelte van zijn lot niet meer in eigen handen. […] Alleen binnen een verenigd Europa kunnen de volkeren van Europa ook in het derde decennium van christelijk-westerse en daarmee Europese geschiedenis de historische weg verder bewandelen, die ze tot nu toe met succes hebben bewandeld. De vrede naar buiten en naar binnen toe, het bewaren en uitbreiden van het […] gemeenschappelijk cultuurgoed en tenslotte het onwrikbare geloof in een gemeenschappelijk Europees lot, zijn de beslissende factoren, waarvan het samenspel tenslotte tot succes zal leiden, natuurlijk mits de Europeanen dit succes werkelijk willen.”

Foto Het Luxemburgse volk

Jean Groothertog van Luxemburg