Biografie

Karelsprijswinnaar 1986 Het Luxemburgse volk

Biografie

Plaatsvervangend voor zijn volk nam Jean Groothertog van Luxemburg de Karelsprijs in ontvangst. Daarmee werd het volk van het kleinste land van de Europese Gemeenschap geëerd, omdat het tot de overtuigde Europeanen van het eerste uur telde en zijn politici belangrijke bijdragen voor de Europese vereniging hebben geleverd.

Foto Het Luxemburgse volk

Jean Groothertog van Luxemburg