Lofrede (extract) van Karl Carstens

Lofrede (extract)

Laudator Karl Carstens over de prijswinnaar:

„Al in de jaren 20 van deze eeuw begon Luxemburg een gewaardeerde rol in de Europese politiek te spelen. […] De Luxemburgers waren overtuigde Europeanen van het eerste uur. […] De rol, die Luxemburg in de onderhandelingen had gespeeld, kwam zichtbaar tot uitdrukking in zijn aandeel in de Europese instellingen. Het Europees Gerechtshof, de Europese Rekenkamer, de Investeringsbank van de EG en het Secretariaat van het Europees Parlement hebben er zich gevestigd.”

Foto Het Luxemburgse volk

Seine Königliche Hoheit, Großherzog Jean von Luxemburg