Lofrede (extract) van Burgemeester Hermann Heusch

Lofrede (extract)

Burgemeester Hermann Heusch over de prijswinnaar:

„Het Directorium van de Stichting Internationale Karelsprijs Aken heeft in 1959 de medaille aan het ziekbed van de Amerikaan George C. Marshall laten bezorgen. Zijn gezondheidstoestand stond hem niet toe de oceaan over te steken om de prijs zelf in ontvangst te nemen. Marshalls naam zal blijven voortleven in de geschiedenis van Europa, omdat zijn naam verbonden is met de grootscheepse hulpactie van de Verenigde Staten van Amerika. Een hulpactie bedoeld om uit de puinhopen van de het door oorlog gruwelijk geschonden continent een nieuw leven op te bouwen. […] Met de heropleving van de Europese economie werd de basis gelegd voor het streven naar vereniging. Het succes hiervan werd kort daarna duidelijk zichtbaar in het Schumanplan.”