Biografie

Karelsprijswinnaar 1959 George C. Marshall

Biografie

  • Geboren op 31 december 1880 in Uniontown (Pennsylvania, USA).
  • Vorming tot officier, daarna militaire carrière. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij van 1939 tot 1945 chef van de generale staf en daarmee leider van de opbouw van het Amerikaanse leger alsook de strategische planning van de operaties van de geallieerden.
  • Van 1947 tot 1949 was hij Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken; als deel van de door hem ontwikkelde politiek van de inperking van het streven van de Sovjets naar de wereldmacht stelde hij een Europees wederopbouwplan voor, dat als Marshall-plan bekend werd. Dit plan speelde bij de economische en politieke wederopbouw van het naoorlogse Europa een beslissende rol. Hij was betrokken bij de oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (1949). In 1950 werd hij benoemd tot minister van Landsverdediging (Korea oorlog); in 1951 trok hij zich terug in het privéleven.
  • In 1953 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede.
  • Gestorven op 16 oktober 1959.