Toespraak (extract) van Felipe González Márquez

Toespraak (extract) van Felipe González Márquez

„In werkelijkheid is de Gemeenschap nog niet in voldoende mate geordend, om de vragen, waaraan onze medeburgers het meest gelegen ligt, zoals bijvoorbeeld de internationale onveiligheid, de werkloosheid of het gebrek aan financiële stabiliteit, naar tevredenheid te kunnen beantwoorden. De onmiddellijke opgave zal daarom zijn, ons geschikte instrumenten te verschaffen, om de gemeenschappelijke uitdagingen en problemen, bijv. het conflict in Bosnië, de economische situatie of het grote aantal werklozen tegemoet te kunnen treden. We hebben middelen nodig, bij het zien waarvan de burger duidelijk kan begrijpen, dat er geen tegenstrijdigheid tussen het alledaagse, de aangelegenheden op middellange en lange termijn, het nationale en het Europees belang, het werkelijke leven en de politieke activiteit bestaat. Daarvoor moeten wij bereiken, dat de oprichting van Europa zonder uitzondering het werk van allen is. Er bestaat een gedeelde verantwoordelijkheid van de naties, de regio's, de steden en de burgers zelf.”

Foto Felipe González Márquez

Felipe González Márquez