Biografie

Karelsprijswinnaar 1993 Felipe González Márquez

Biografie

  • Geboren op 5 maart 1942 in Sevilla.
  • Studie van rechtswetenschappen aan de universiteit van Sevilla; nationaal economische aanvullingsstudie aan de universiteit van Leuven (België). In 1966 opende hij in Sevilla een advocatenkantoor en had hij een leeropdracht aan de universiteit van Sevilla.
  • Reeds tijdens zijn studietijd engageerde hij zich in de socialistische beweging; in 1964 werd hij lid van de toen nog illegale socialistische partij, in 1974 werd hij de secretaris-generaal daarvan (tot 1997). In 1981 werd hij partijvoorzitter.
  • Van 1982 - 1996 was hij Spaanse premier; in zijn ambtsperiode versterkte hij de democratie en zijn de economische politiek betreffende hervormingspolitiek droeg bij tot de stabilisering van de economie. Hij zette zich in voor het verblijf van zijn land in de NATO en leidde Spanje in 1986 in de Europese Gemeenschap.
Foto Felipe González Márquez

Felipe González Márquez