Toespraak (extract) van Wim Duisenberg

Toespraak (extract) van Wim Duisenberg

„Meer dan tien jaar lang was de gemeenschapsvaluta het brandpunt van de hoop en verwachtingen en angsten, van de toestemming en van de kritiek, die niet slechts het geld golden, maar het gehele proces van de Europese integratie. De invoering van de Euro was een gebeurtenis van grote draagwijdte voor Europa […] Het geld zelf is het verdrag, dat de mensen van de Euroruimte en daarenboven allen, die de Euro gebruiken - met elkaar verbindt, waar ze zich ook mogen bevinden. Ofschoon de Euro formeel sinds meer dan drie jaar bestaat, is het begrijpelijk dat de realiteit van dit verdrag pas geheel wordt waargenomen, sinds de Euro er als contant geld is. De Euro-bankbiljetten zijn op hun manier een fysieke manifestatie van het contrat social, dat door het gemeenschappelijke geld wordt belichaamd. Zo is de Euro het symbool van de Europese Unie, begrepen als gemeenschap van mensen.”