Lofrede (extract) van Carlo Azeglio Ciampi

Lofrede (extract)

Laudator Carlo Azeglio Ciampi over de prijswinnaar:

„De Internationale Karelsprijs van dit jaar onderkent in de Euro het bewijs van het vermogen van de Europese volkeren, in gemeenschappelijke instellingen hun waarden en idealen om te zetten, als uitdrukking van één enkele cultuur, die uit de bijdrage van alle Europee naties is ontstaan, Op dit historische moment verschijnt aan ons het Europese éénwordingsproces in zijn gehele grootheid. Vanaf het begin van het Europese avontuur door de zes ondertekenende staten van de Romeinse Verdragen werd het basisprincipe van de beperking van de nationale soevereiniteit toegepast - […] van de kant van een avant-garde van staten, die open en niet exclusief en steeds tot nieuwe vooruitgang bereid was. […] In die zin is de invoering van de Euro niet slechts een richtpunt, maar ook een uitgangspunt.”