Biografie

Karelsprijswinnaar 2005 Carlo Azeglio Ciamp

Biografie


  • Geboren op 09 december 1920 in Livorno.
  • Na beëindiging van zijn universitaire studie van literatuur en een verdere specialisatie in 1941 aan de universiteit van Pisa legde hij in 1946 zijn staatsexamen af in rechtswetenschappen. In hetzelfde jaar werkte hij ook in de Banca d’Italia, waar hij in 1960 in het centraal bestuur werd benoemd. Nadat hij in 1973 tot secretaris-generaal van de Banca d’Italia, in 1976 tot waarnemend directeur-generaal en in 1978 tot directeur-generaal was bevorderd, werd hij in oktober 1979 tot gouverneur van de centrale bank en tot president van de Italiaanse deviezendienst verkozen.
  • Van april 1993 tot mei 1994 was hij premier van een overgangsregering.
  • Tussen april 1996 en mei 1999 diende hij zijn land als minister van Financiën, Begroting en Economische Planning in de regeringen van Prodi en D’Alema.
  • Als opvolger van Oscar Luigi Scalfaro werd hij op 13 mei 1999 in de eerste stemming tot tiende president van de Italiaanse Republiek verkozen (tot 2006).
  • Gestorven op 16 september 2016.
Foto Carlo Azeglio Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi