Toespraak (extract) van Jürgen Linden

Toespraak (extract) van Jürgen Linden

„President Ciampi behoort tot de even pragmatische als visionaire leidinggevende persoonlijkheden, die de belangen van het eigen land onlosmakelijk met de doelstellingen van het verenigd Europa verbinden. Zijn opkomen voor de voortzetting van de democratische structuur van Italië geldt ook voor de gemeenschap […] De Italiaanse staatspresident weet ook, dat Europa zijn waarden in de wereld dient te verdedigen. Zo is hij geworden tot de onvermoeibare mediator in de daloog met de Arabische wereld, in het bijzonder met de oeverstaten langs de Middellandse Zee, de bruggenbouwer tussen de culturen en religies, de wegbereider voor een vreedzame Europese buitenlandse politiek.”

Foto Carlo Azeglio Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi