Biografie

Winnaar van de Karelsprijs 2019 António Guterres

Biografie

António Guterres werd geboren in Santos-o-Velho, Lissabon, op 30 april 1949 en studeerde af als ingenieur aan het ‘Instituto Superior Técnico’.
In 1976 werd M. Guterres gekozen in het Portugees Parlement, waar hij 17 jaar deel van uitmaakte.
1981-1983 Lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.
1991-2002 Lid van de Portugese Raad van State.
1992-2002 Secretaris-Generaal van de Partido Socialista (PS).
1995-2002 Minister-President van de republiek Portugal.
1999-2005 Voorzitter van de Socialistische Internationale.
2005-2015 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.
Vanaf 1 januari 2017 Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Toespraak (fragment) van Z.M. Koning Felipe VI

Z.M. Koning Felipe VI over de prijswinnaar:
[…] “António Guterres is een man die zijn diepgewortelde ethische en sociale overtuigingen weet te verzoenen met de wetenschappelijke strengheid van zijn academische achtergrond. Hij raakte als zeer jonge man betrokken bij de politiek, op een beslissend moment in de geschiedenis van zijn land. Ik doel hier op de overgang die wij Spanjaarden tegelijkertijd hebben meegemaakt, met evenveel hoop en vastberadenheid: de overgang van dictatuur naar democratie. Sindsdien heeft de inzet van António Guterres voor rechtvaardigheid en eendracht zijn carrière bepaald: als premier van Portugal van 1995 tot 2002, als voorzitter van de Europese Raad in het jaar 2000, als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN tussen 2005 en 2015, en sinds januari 2017 als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. [...] Het voorbeeld van António Guterres toont aan dat er geen conflict bestaat tussen de opbouw van een meer verenigd Europa en het streven naar een open en pluralistische internationale orde - met meer rechtvaardigheid en samenwerking, gedragen door de beginselen en waarden van het VN-Handvest.” […]

Toespraak (fragment) van António Guterres

[…] “Als secretaris-generaal van de Verenigde Naties heb ik de noodzaak van een sterk en verenigd Europa nog nooit zo duidelijk gevoeld als nu, en dat is mijn belangrijkste boodschap aan u. Als we een nieuwe Koude Oorlog willen voorkomen, als we de confrontatie van twee blokken - vermoedelijk in een iets andere samenstelling dan in het verleden - willen voorkomen, als we een echte multilaterale orde willen opbouwen, dan is het van essentieel belang dat we een verenigd en sterk Europa hebben als hoeksteen van een multilaterale orde gebaseerd op de rechtsstaat. […] Toen ik lid was van de Europese Raad heb ik altijd het gevoel gehad dat de grootste troef van de Europese Raad het vermogen was om compromissen te sluiten in tijden van toenemende verbondenheid. Het primaat van het Europees recht - zoals ontwikkeld door het Europees Hof van Justitie - laat de Europese Unie een prominente plek innemen binnen het mondiale wetgevingssysteem. Als zodanig is het een bolwerk tegen de onverschilligheid voor het internationaal recht, die puur gif is voor het multilateralisme.” […]