Biografie

Karelsprijswinnaar 2003 Valéry Giscard d´Estaing


Biografie

  • Geboren op 2 februari 1926 in Koblenz/Rhein.
  • Met 18 jaar werd hij lid van het Eerste Franse Leger en nam deel aan de veldtochten in Frankrijk en in Duitsland (1944-1945). Na beëindiging van zijn studies aan de Ecole Polytechnique en de Ecole Nationale d'Administration werd hij in 1952 tot Inspecteur des Finances benoemd.
  • In januari 1956 begon hij zijn parlementaire loopbaan als afgevaardigde van het département Puy-de-Dôme. In 1959 eerst tot staatssecretaris benoemd, nam hij in 1962 als minister de leiding van het ressort Financiën en Economie (tot 1966 en aansluitend nogmaals van 1969 tot 1974). Na de onverwachte dood van Georges Pompidou werd Valéry Giscard d’Estaing in mei 1974 tot een van de jongste staatspresidenten van de Franse Republiek verkozen (tot 1981).
  • Ook na het neerleggen van zijn ambt als president bleef hij op land-, regionaal en Europees niveau politiek actief. O. a. was hij van 1988 tot 1996 voorzitter van de UDF, werd herhaaldelijk (1984, 1986, 1988, 1993 en 1997) tot afgevaardigde van het Frans parlement verkozen. Tussen 1989 en 1993 was hij lid van het Europees Parlement.
  • Op voorstel van de Europese Raad werd Giscard in het begin van het jaar 2002 de presidiumvoorzitter in het Convent van de Toekomst van Europa.
Foto Valéry Giscard d´Estaing

Valéry Giscard d´Estaing