Toespraak (extract) van Roman Herzog

Toespraak (extract) van Roman Herzog

„Af en toe heet het toch, dat de uitbreiding van de Europese Unie in oostelijke richting een wens van Duitsland zou zijn, ja zelfs dat dit overwegend in het belang van Duitsland zijn, terwijl het belang van de Zuid-Europese staten zich reeds om geografische redenen meer op de ruimte rond de Middellandse Zee zou moeten concentreren. […] Ik word werkelijk niet moe, om voor de uitbreiding van het West-Europees vredesmodel met Oost-Europa te werven, dus met landen en volkeren, die aan gene zijde van de grenzen van het oude Frankenrijk leven. Maar op dezelfde wijze bewegen mij vrede en veiligheid in het gebied rond de Middellandse Zee en in verband daarmee de dialoog van de daar met elkaar samenlevende culturen.”