Biografie

Karelsprijswinnaar 1997 Roman Herzog

Biografie

  • Geboren op 5 april 1934 in Landshut.
  • Studie van rechtswetenschappen in München; promotie tot dr. jur. (1958), daarna wetenschappelijk assistent, in 1964 habilitatie. Na twee jaar durende werkzaamheid als privé docent ontving hij in 1965 een leerstoel aan de vrije universiteit van Berlijn; In 1969 wisselde hij als professor voor staatsleer en politiek naar de Hogeschool voor administratiewetenschappen in Speyer, waar hij in 1971/72 ook rector was.
  • Na een tijd als leider van de Rijnland-Paltse deelstaatdelegatie in Bonn (1973 - 1978) werd hij minister van cultuur en sport in de deelstaatregering van Baden-Württemberg. In 1980 werd hij in het parlement van Stuttgart verkozen en ontving hij zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken. Einde 1983 gaf hij zijn ministerpositie op, om waarnemend president van het federaal constitutioneel hof en gelijktijdig voorzitter van de eerste senaat te worden; in 1987 bekleedde hij het ambt van president van het federaal
  • constitutioneel hof.
    Van 1994 - 1999 was hij bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland. De Europese integratie aanzag hij als belangrijke politieke taak, waarvoor hij zich op veelvuldige wijze engageerde (met name voor een Europa van de burgers en de uitbreiding richting oosten).
  • Gestorven op 10 januari 2017.