Toespraak (extract) van Konrad Adenauer

Toespraak (extract) van Konrad Adenauer

„Draag er allemaal toe bij dat de Europese gedachte een volksbeweging blijft die nooit meer verlamt. Beïnvloed door een sterke Europese publieke opinie de politici, de volksvertegenwoordigers en de regeringen: we stellen hiermee onze eigen toekomst veilig. Zeker hier in Aken zal men de waarschuwing begrijpen, dat Europa vandaag ons gemeenschappelijke lot is. Het is onze taak dit lot vorm te geven. Daarom doe ik vanaf deze plek een oproep aan Duitsers, maar ook aan onze Europese partners over de grenzen; over de grenzen, waar in het verleden van alle kanten zo veel onheil gekomen is. Moge vanuit het bewustzijn van een gezamenlijke erfenis en een grote traditie van ons Europees continent voor ons allemaal een betere toekomst ontstaan.”