Biografie

Karelsprijswinnaar 1954 Konrad Adenauer

Biografie

  • Geboren op 5 januari 1876 in Keulen.
  • Studie van rechtswetenschappen en nationale economie in Freiburg, München en Bonn.
  • In 1906 werd hij wethouder van de stad Keulen en lid van de centrumpartij.
  • Van 1917 tot bij zijn ambtsontheffing door de nationaal-socialisten (1933) was hij burgemeester van Keulen; daarna was hij meermaals in hechtenis bij de Gestapo.
  • In 1946 werd hij voorzitter van de CDU in de Britse Zone en vanaf 1949 de bondsvoorzitter ervan.
  • President van de Parlementaire Raad, die in 1948/1949 het ontwerp van de grondwet voor de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland heeft uitgewerkt. Sinds 1949 was hij lid van de Duitse Bondsdag en eerste bondskanselier tot bij zijn aftreding in 1963. Hij was toonaangevend betrokken bij de westintegratie van de Bondsrepubliek Duitsland en heeft zich tijdens zijn ambtstijd actief ingezet voor de Europese Vereniging en voor de Duits-Franse verstandhouding en verzoening (ondertekening van het Duits-Franse Vriendschapsverdrag in 1963).
  • Gestorven op 19 april 1967.