Toespraak (extract) van Burgemeester Kurt Malangré

Toespraak (extract) van Burgemeester Kurt Malangré

„Als we ons aan Cervantes herinneren, die 400 jaar geleden zei: ‚de vrijheid is één van de kostbaarste geschenken, die de hemel de mensen heeft gegeven.’, als 10 jaar geleden Madriaga in deze zaal riep: ‚De vrijheid eerst’, dan moet het ons ten diepste bewegen vandaag de dag diegene onder ons te zien, die ruimte in zijn land creëerde voor dit kostbaar geschenk uit de hemel, die de roep om vrijheid beantwoordde […] en juist daarom wel […] des te geloofwaardiger koning van zijn volk bleef en werd.”

Foto Koning Juan Carlos I. van Spanje

Koning Juan Carlos I. van Spanje