Lofrede (extract) van Edward Heath

Lofrede (extract)

„Deze maand is het driehonderd jaar geleden dat de Hollandse admiraal De Ruyter op de Theems en Medway zeilde om de schepen van de oorlogsvloot van Zijne Britse Majesteit te vinden en te vernietigen. […] Dr. Luns heeft zijn eigen veldtochten naar Londen ondernomen, maar deze hadden, gelukkig, een vreedzamer en vriendelijker karakter. Hij kwam in het jaar 1943 als één van de vertegenwoordigers van de Nederlandse regering in ballingschap. […] Wij beschouwen hem als een trouwe vriend in moeilijke, maar ook in betere tijden. Dr. Luns heeft zich bewezen als een voorvechter van een gemeenschap die openstaat voor iedereen, die de wens en de wil hebben zich bij deze gemeenschap aan te sluiten.”