Biografie

Karelsprijswinnaar 1967 Joseph Luns

Biografie

  • Geboren op 28 augustus 1911 in Rotterdam.
  • Studie van rechtswetenschappen aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam, in 1937 promotie tot dr. jur.; in 1937 - 1938 studie aan de London School of Economics en aan de universiteit van Berlijn.
  • In 1938 trad hij toe tot de Nederlandse diplomatische dienst en bekleedde verschillende buitenlandse functies, de laatste als gezantschapsraad en vaste afgevaardigde bij de UNO in New York (1949 - 1952). Daarna werd hij eerst minister zonder portefeuille (1952 - 1956), eer hij van 1956 tot 1971 het ambt van minister van Buitenlandse Zaken bekleedde. Hij zette zich in deze functie in voor de Europese vereniging en nam onmiddelbaar deel aan de onderhandelingen voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
  • Van 1971 tot 1984 was hij secretaris-generaal van de NATO.
  • Gestorven op 17 juli 2002.