Toespraak (extract) van Joseph Bech

Toespraak (extract) van Joseph Bech

„Tegenover de wil tot macht moeten wij de zuiverder passie van de wil naar vrijheid en democratie zetten, en het geloof in al deze waarden, die bedreigd worden en ons leven levenswaardig maken: persoonlijke vrijheid, recht, menselijke waardigheid en menselijkheid. […] Alleen het rotsvaste vertrouwen in de superioriteit van de fundamentele waarden van onze opvattingen over mensen, die hun oorsprong vinden in onze antieke en christelijke erfenis, kan onze volkeren de sterke wil geven, deze waarden te verdedigen evenals de moed om de lasten van deze verdediging ervan te dragen, hiertoe gedwongen door een hoger doel. […] En we kunnen dan ook terecht hopen dat misschien ooit onder de druk van de omstandigheden de tijd rijp is om de interne organisatie van Europa een […] politieke basis te geven.”