Biografie

Karelsprijswinnaar 1960 Joseph Bech

Biografie

  • Geboren op 17 februari 1887 in Diekirch (Luxemburg).
  • Na de studie van rechtswetenschappen in Fribourg (Zwitserland) en Parijs, promotie als dr. jur. (1912); daarna werk als advocaat. Vanaf 1914 was hij afgevaardigde in het Luxemburgse parlement; vanaf 1921 was hij gedurende vier jaar minister van Justitie en Opvoeding, van 1926 tot 1937 staatsminister en president van de regering.
  • Van 1937 tot 1953 was hij minister van Buitenlandse Zaken en minister voor Wijnbouw, daarvan meerdere jaren lid van de ballingschapregering (1940 - 1945).
  • Van 1953 tot 1958 bekleedde hij de functie van staatsminister en van president van de regering; daarna bekleedde hij weer de functie van minister van Buitenlandse Zaken (1958 - 1959) alsook de functie van minister van Buitenlandse Handel en minister voor Wijnbouw. In de naoorlogse fase werkte hij in zijn verschillende regeringsfuncties actief mee aan het Europese integratieproces; hij geldt als medeoprichter van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en één van de meest consequente exponenten van de Europese gedachte.
  • Van 1959 tot 1964 was hij president van de Luxemburgse kamer van afgevaardigden.
  • Gestorven op 8 maart 1975.