Toespraak (extract) van Jens Otto Krag

Toespraak (extract) van Jens Otto Krag

„Wij streven naar een democratisch Europa met een hoge levensstandaard, sociale rechtvaardigheid en met een cultuur en wetenschapsniveau, die een voortdurend voorbeeld voor de rest van de wereld zal zijn. Een sterk Europa kan in de relatie tot de VS een beter evenwicht bieden – niet tegen de VS, maar in samenwerking met onze Amerikaanse vrienden. In de relatie met het Oostblok moeten we bereid zijn, elke realistische mogelijkheid in de ontwikkeling en de verstandhouding te benutten. We moeten steeds voor ogen houden dat ook de Sovjet-Unie en de Oost-Europese landen een deel van Europa zijn. Op basis van een beleid van intensievere contacten en een stapsgewijze verbetering van de verhouding tussen Oost en West, kunnen wij, op voorwaarde dat de Atlantische eenheid behouden blijft, een klimaat creëren voor realistische onderhandelingen over problemen, spanningen in de wereld, en dan vooral over het zelfbeschikkingsrecht van het Duitse volk.”