Biografie

Karelsprijswinnaar 1966 Jens Otto Krag

Biografie

  • Geboren op 15 september 1914 in Randers (Denemarken).
  • Studie van politieke wetenschappen in Kopenhagen (staatsexamen 1940); na werkzaamheden bij een bank en in het ministerie van Sociale Voorzorgen leidde hij vanaf 1945 de bedrijfsraad van de Deense arbeidersbeweging. Hij speelde een centrale rol bij de conceptie van het naoorlogse economische programma van de sociaal democratische partij.
  • Gedurende meer dan drie decennia was hij afgevaardigde van de sociaal democratische partij in het Deense parlement (1947 - 1978). In deze periode bekleedde hij meerdere ministerfuncties (1947 - 1950 minister voor Handel, Industrie en Zeevaart; 1953 tot 1957 minister zonder portefeuille en plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken; 1958 tot 1962 minister van Buitenlandse Zaken), eer hij in 1962 Deense premier werd. Hij bekleedde dit ambt tot in 1968 en was tijdelijk ook minister van Buitenlandse Zaken (1966 - 1967). Na de verkiezingsoverwinning van zijn partij bekleedde hij vanaf 1971 opnieuw de functie van premier, die hij in 1972 vrijwillig teruggaf, omdat hij zich in het privéleven terugtrok. Gelijktijdig trad hij terug van het voorzitterschap van de sociaal democratische partij van Denemarken, dat hij sinds 1962 bekleedde.
  • Hij zette zich als premier nadrukkelijk in voor de toetreding van zijn land tot de Europese Economische Gemeenschap.
  • Gestorven op 22 juni 1978.