Toespraak (extract) van Jean-Claude Trichet

Toespraak (extract) van Jean-Claude Trichet

„Europa heeft het concept en de betekenis van “democratie” geconcipieerd. Nu staat het voor de opgave, te voltooien wat het een “Unie” van staten heeft genoemd. Het toekomstige politieke en institutionele kader zal geen imitatie van reeds bestaande modellen worden. De Europeanen zullen veeleer een nieuw model creëren, zoals destijds toen ze de democratie hebben ontworpen; bijvoorbeeld een Unie in een geheel nieuwe vorm als confederatie van soevereine staten. Hiervoor zijn fundamentele veranderingen van het Verdrag nodig en ook de taken van de Unie zullen worden aangepast. Is het werkelijk stoutmoedig zich een Unie voor te stellen, die niet alleen een gemeenschappelijke markt, een gemeenschappelijke munt en een gemeenschappelijke centrale bank heeft, maar ook een gemeenschappelijk Ministerie van Financiën?”